نمایش دادن همه 5 نتیجه

برای چسباندن لیبل شرینک دو کار مجزا داریم. بخش اول لیبل گذاری است که به دو صورت انجام میگیرد. میتواند به طور اتوماتیک ) به وسیله لیبل گذار( انجام پذیرد. همچنین میتواند به صورت دستی صورت گیرد. اما در ادامه نیاز است تا این لیبل با حرارت به روی بطری بچسبد. این حرارت را توسط تونل های حرارتی ایجاد میکنیم. عملکرد لیبل شرینک که یکی از مدل های مطرح دستگاه لیبل چسبان به شمار میرود، به نحوی است که چسباندن آن به بطری هیچ شباهتی با لیبل های پشت چسبدار ندارد. اصوال در این لیبل خبری از چسب نیست.
چسباندن لیبل شرینک به خواص متلایر آن وابسته است. خاصیت مورد استفاده آن به این نحو است که با حرارت جمع میشود. حاال لیبل را که به صورت یک استوانه است را در نظر بگیرید. اعمال حرارت آنرا به همان صورت استوانه ای اما کوچک تر )تنگ تر( میکند. این تنگ شدن باید انقدری باشد که لیبل استوانه ای به طور کامل به بطری بچسبد.
تونل ها دارای چند بخش اصلی هستند. آنها دارای یک محفظه تونلی هستند که حرارت درون آن پخش است. نوار نقاله در تونل های حرارتی حتما از استیل است. دلیل آنهم بسیار واضح است. چون نوار های پالستیکی ) غیر فلزی( تحمل حرارت بالای داخل تونل را ندارند.
البته تونل های حرارتی ممکن است نکاتی را در داشته باشند. اگر بطری ها شکل هندسی منظمی داشته باشند تونل حرارتی مورد نیاز میتواند ساده باشد. اما در بسیاری از مواقع طراحی هندسی بطری ها ساده و با اشکال هندسی منظم و شناخته شده نیست. بنابراین نیاز داریم تا بتوانیم حرارت را کنترل شده و با جهت دهی و مقادیر مناسب به بطری بدمیم. حال اینکه این کنترل حرارت تا چه میزان باشد بستگی شکل هندسی بطری و ابعاد لیبل دارد. در ادامه مدل هایی از این تونل های حرارتی را معرفی میکنیم.
تونل های حرارتی دسته بندی های مختلفی دارند. معیار اصلی در آنها منبع تامین انرژی مصرفی است. آنها عموما یا از برق استفاده میکنند یا از بخار آب. تونل های برقی خود به دو دسته ی المنتی و سشوار صنعتی طبقه بندی میگردند. تونل های المنتی نیز خود دارای چند زیردسته هستند.

× ارتباط آنلاین واتس آپ