لیبل زن پشت چسب دار چیست ؟

لیبل زن پشت چسب دار که نام دیگری برای دستگاه لیبل چسبان است. این دستگاه توانایی الصاق لیبل های پشت چسبدار بر روی انواع ظروف را داراست. همچنین میتوانیم از آنها در صنایع گوناگون نظیر صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی، داروسازی و شیمیایی استفاده کنیم.

 

دقت لیبل زن پشت چسبدار مهم ترین عامل

دقت لیبل زن پشت چسبدار عاملی است که کیفیت آنرا بیان میکند. به طور خلاصه این دقت عبارت است از حدکثر میزان انحراف لیبل بروی ظروف. به طو ساده تر این طور میگوییم که ما با استفاده از امکانات تنظیمی، دستگاه را تنظیم میکنیم. حال شروع به کار میکینم. قاعدتا تمامی لیبل ها درست در همان جاییکه تنظیم کرده ایم قرار نمیگیرند. در حقیقت آنها مقداری انحراف خواهند داشت. این انحراف به دلیل خطای ساخت دستگاه و احیانا خطای ساخت ظروف است. البته در اینجا از خطای ظرف چشم پوشی میکنیم. در مورد خطای دستگاه این طور میگوییم که حداکثر این انحراف را به عنوان دقت دستگاه میشناسیم.

به طور مثال فرض کنید برای یک ظرف تخت دستگاه را تنظیم کرده ایم. هر بار که لیبل میزنیم، لیبل میتواند به چپ و راست و یا بالا و پایین منحرف شود. این انحراف را به عنوان دقت دستگاه میشناسیم. مثلا میگوییم دقت دستگاه +- 1 میلیمتر است. یعنی از محل تنظیمی تا 1 میل به چپ یا به راست منحرف میگردد.

انواع لیبل زن پشت چسبدار :

این دستگاه ها برحسب مواردی نظیر تعداد لیبل بر روی هر ظرف، شکل ظرف، تعداد وجوهی که هر لیبل روی آن قرار میگیرد و… انواع مخنلفی دارد. برخی از انواع مهم آن عبارتست از: دستگاه های گرد زن. دو طرفه، سه طرفه، فوقانی و همچنین ترکیب آنها مثل دستگاه گردزن به همراه فوقانی. در ادامه به بررسی برخی از این دسته بندی ها می پردازیم.

لیبل زن پشت چسبدار
لیبل زن پشت چسبدار جهت الصاق لیبل های پشت چسبدار

1) لیبل زن پشت چسبدار دو طرفه دو منظوره

این دستگاه برای لیبل چسبانی بر روی ظروف گرد و تخت به صورت توأمان به کار میرود. دستگاه همانند سایر مدل ها شامل بخشهای اصلی ذیل میباشد. یعنی بخش هایی که در سایر مدل های دو طرفه یکسانند. از جمله آنها میتوانیم به شاسی نوار نقاله پایین و بالا و نیز اپلیکیتورها اشاره کنیم. همچنین بخش های دیگری هم هستند که متفاوت از سایر مدل ها هستند. به طور مثال میتوانیم به فاصله انداز و صاف کن و اتوی لیبل اشاره کنیم. جاییکه فاصله انداز توانایی اجرا بر روی ظروف گرد و تخت به صورت تومان را داراست. همچنین بخش صاف کن که بایستی متناسب با ظروف مورد استفاده باشد. درنهایت اتوی لیبل که بایستی تواند ظروف تخت و گرد را پوشش دهد.

لیبل زن پشت چسبدار
لیبل زن پشت چسبدار دو طرفه

2) لیبل زن پشت چسب دار دو طرفه تخت

ظروفی که این دستگاه از عهده لیبل زدنشان برمی آید ظروفی هستند که دارای قاعده مربع یا مستطیل باشند. بخش فاصله انداز می تواند از انواع راهبند (جک های پنوماتیک) و یا دو رپراند روبروی هم باشند. همچنین صاف کن که قسمت حیاتی این دستگاه است میتواند از نوع رپراندهای مقابل هم باشد. نکته بسیار مهم در این دستگاه دقتی است که بایستی به هنگام لیبل چسبانی رعایت شود. دقت بالای دستگاه میتواند عمل بسیر مهمی در فرایند بازاریابی باشد.

لیبل زن پشت چسبدار
اپلیکیتور لیبل زن پشت چسبدار از نمای بالا

 

3)لیبل زن پشت چسب دار دو طرفه گرد – گرد اورلپ

در این مدل از دستگاه تمامی بخش های شاسی نوار نقاله پایین نوار باال و نیز دو اپلیکیتور را خواهیم داشت. در بخش فاصله انداز می توانیم از انواع فاصله انداز راه بند )متشکل از دو جک پنوماتیک(، غلطک پلی اتیلنی، ستاره، رپراند به عالوه صفحه تخت روبه رو و نیز دو رپراند روبه رو استفاده کنیم. صاف کن بخشی است که میتوانیم از آن صرف نظر کنیم. دلیل این امر آن است که به جهت تقارن دایره ای ظروف لیبل چسبانی از هر نقطهای از ظرف که شروع شود تفاوت ایجاد نمی کند بخش دیگر اتوی لیبل است. لیبل زن پشت چسب دار

برای دریافت مشاوره رایگان، شماره خود را وارد نمایید.

فرم مشاوره