نمایش دادن همه 3 نتیجه

دستگاه لیبل زن پشت چسبدار دو طرفه یکی از انواع دستگاه لیبل چسبان محسوب میشود که از جمله محصولات گروه صنعتی امین ماشین میباشد.

انواع دستگاه لیبل زن پشت چسبدار دو طرفه

کاربرد دستگاه لیبل زن پشت چسبدار دو طرفه

مشخصات دستگاه های لیبل چسبان پشت چسبدار دو طرفه

این دستگاه دارای دو اپلیکیتور است. بنابراین توانایی این را دارد که بر روی هر بطری 2 لیبل بچسباند. این دو لیبل می توانند بر روی کناره های بطری )وجه راست و چپ یا عقب و جلو( قرار بگیرند. در این مدل از دستگاه حتما نیاز به نوار باال داریم. دلیل این امر آن است که بطری مابین نوار نقاله پایین و باال قرار می گیرد. از آنجایی که این امر همراه با فشار دو نوار از باال و پایین به بطری است. لذا بطری در این حالت به طور کامل تحت کنترل این دو نوار خواهد بود و هیچ تکان و ارزشی نخواهد داشت بنابراین هنگام لیبل چسبان ای بدون تکانه بطری لیبل بر روی آن قرار میگیرد. به جز نوار باال و اپلیکیتور این مدل از دستگاه همانند سایر مدلها از شاسی نوار نقاله بخش صاف کن فاصله انداز و اتوی لیبل تشکیل شده است. چیزی که تمایز اصلی را در این مدل از دستگاه ایجاد می کند بخشهای صاف کن فاصله انداز و اتوی لیبل است. بسته به شکل هندسی ظروف این دستگاه میتواند از نوع گرد گردآور لب تخت دو منظوره باشد.

× ارتباط آنلاین واتس آپ